तपसिलका परीक्षार्थीहरूलाई काउन्सिलमा अनिवार्य सम्पर्क राख्नहुन अनुरोध गरिएको सूचना ! (२०७७-०५-१२)