NMC Staffs

Dhana Raj Raut

Section Officer

Sunita Prajapati

Section Officer

Mejan Koirala

Section Officer

Sandip Kafle

Section Officer

Pradeep Rijal

Nayab Subba

Sagarmatha Acharya

Nayab Subba

Nirmala Kumari Gajurel

Nayab Subba

Bikram Thapa

Nayab Subba

Ramila Manandhar

Nayab Subba

Rekha Bogati

Nayab Subba

Mahalaxmi Thapa

Kharidar

Niraj Kumar Chaudhary

Kharidar

Nira Devi Sigdel

Kharidar

Srijana Shakya

Kharidar

Dev Kumar Chaudhary

Light Driver

Sanjeev Maharjan

Light Driver

Top Bahadur Kumal (Ramesh)

Office Helper

Pampha Devi Acharya

Office Helper

Rupa Nagarkoti

Office Helper