स्थायी दर्ताको म्याद र जरिवाना तोकिएको सम्बन्धी सूचना ! (मिति २०८० कार्तिक २३)