नेपाल टेलिकमको नि:शुल्क मोबाइल सुबिधा बारेको थप सूचना ! (२०७८ जेठ ९ गते)