नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा फारम खुलेको तथा २०८० सालको बार्षिक तालिका सम्बन्धी सूचना !