नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सर्वसाधारणमा अपील ! (२०७८ जेठ १४)