नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सेवामा ढिलाई हुने बारे सूचना !