नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरेको सम्बन्धी सूचना ! (२०७९ फागुन ३०)