नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन मतदानको लागि निर्धारण गरिएको परिचयपत्रहरू सम्बन्धी जरुरी सूचना ! (२०७८ कार्तिक १५)