नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चिकित्सक दर्ता अभिलेख बारेको सूचना ! (२०७८ कार्तिक २२)