नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चिकित्सक दर्ता अभिलेख अध्यावधिक लागि आवश्यक बिधि सम्बन्धि सूचना ! (२०७८/०३/०३)