नेपाल मेडिकल काउन्सिलको बिशेष परीक्षा सम्वन्धि सूचना ! (२०७८ माघ १२)