नेपाल मेडिकल काउन्सिलको बिशेष परीक्षा हुने बारेको सूचना ! (२०७८ माघ ६)