नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अत्यन्त जरुरि सूचना ! (२०७९ माघ १२)