नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अत्यन्त जरुरी सूचना ! (२०७५ बैशाख ७)