नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्रदान गरिने सेवामा ढिलाई हुने बारे सूचना (२०७८ बैशाख १९)