नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्रदान गरिने सेवामा ढिलाई हुने बारेको सूचना । (२०७८ पौष २८)