नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट जारी हुने परीक्षण दर्ता प्रमाणपत्र (Provisional Registration) को आवेदन अनलाइन गरिएको सम्बन्धी सूचना ! (२०७७ भाद्र ५)