नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य ब्यवसायि परिषद्को हस्ताक्षर र दर्ता नम्बर सम्बन्धी जरुरी सूचना । (२०७८ कार्तिक ३०)