नेपाल मेडिकल काउन्सिल पदपूर्ति समितिको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना !