मिति २०८० साल श्रावण १२ गते सञ्चालन हुने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको बिशेष परीक्षाको परीक्षा मिति, विषय र समय तालिका सम्बन्धी सूचना ! (२०८० श्रावण ३)