मिति २०७७ मंसिर १२-१३ गते शुक्रबार-शनिवार सम्पन्न दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७७ मंसिर १४ गते)