मिति २०८१ जेठ ७ देखि ९ गते सञ्चालन हुने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षाको परीक्षा मिति, समय र केन्द्र सम्बन्धी सूचना ! (२०८१ जेठ ०३)