मिति २०८० चैत्र २३ गते संचालन हुने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको बिशेष परीक्षा सम्बन्धी सूचाना ! (२०८० चैत्र १४)