कोभिड महामारीका बिरामिको उपचार बारेको सूचना ! (२०७८ जेठ १४ गते)