भाद्र २० गते शनिबार सम्पन्न दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सम्बन्धी सूचना ! (२०७७/०५/२२)