२०७३ फाल्गुण २१ गते हुन गईरहेको
विशेष परीक्षा (Special Examination) सम्बन्धी
महत्वपूर्ण सूचना !


यही २०७३ फाल्गुण २१ (4th March, 2017) गते हुनगइरहेको विशेष परीक्षा सम्बन्धी निम्नानुसारको महत्वपूर्ण जानकारी सम्बन्धित परीक्षार्थी चिकित्सकहरूको हितलाई ध्यानमा राखी प्रकाशित गरिएको छ –
१.     यस अघिको सूचनामा जानकारी गराए बमोजिम अनलाइन मार्फत नै प्रवेश पत्र (Admit Card) प्रिन्ट गरी अनलाइन फाराम भर्दा राखेको फोटोको नै सक्कलै फोटो टाँसी दुवै फोटोमा पर्ने गरी दस्तखत गरी तोकेको स्थानमा ल्याप्चे छाप र दस्तखत गरी परीक्षा दिन आउँदा साथैमा लिई आउनुपर्नेछ । तोके बमोजिम दुरुस्त नभएका प्रवेश पत्रका परीक्षार्थीलाई परीक्षमा सहभागी गराइने छैन ।    
२.     यो परीक्षादेखि परीक्षामा उत्तिर्ण हुनुभएका चिकित्सकले विशेषज्ञ दर्ता (Specialty Registration) का लागि काउन्सिलमा आवेदन गर्नुहुँदाको बखतमा आवेदनका साथै यो परीक्षाको सक्कलै प्रवेश पत्र (Admit Card) अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ । तसर्थ आफ्नो प्रति सुरक्षित राख्नका लागि एकप्रति फोटोकपि राख्नसक्नुहुनेछ वा फाराम भर्ने बेलामा जस्तै पूनः Log in गरेर अर्को प्रवेश पत्र (Admit Card) प्रिन्ट गर्नसक्नुहुनेछ । तसर्थ अघिल्लो परीक्षाहरूमा जस्तो यो पटक परीक्षा हलबाटै परीक्षार्थीको सक्कलै प्रवेश पत्र   लिइनेछैन ।    
३.     प्रवेश पत्रको जाँच परीक्षण प्रकृयाका लागि समय लाग्ने भएकोले परीक्षाको दिन विहान ८ः०० बजे नै परीक्षा केन्द्र आइपुग्नहुन अनुरोध गरिन्छ । प्रवेश पत्रमा भएको सक्कल दस्तखत, फोटो, ल्याप्चे छापको परीक्षण एवं प्रवेश पत्रमा भएका Bar Code परीक्षा केन्द्रमा खटिइएका प्राविधिक कर्मचारीहरूले जाँच परीक्षण गरेर दुरूस्त भेटिएमा मात्रै परीक्षामा सहभागी गराइनेछ ।
४.    परीक्षा हलमा कुनै पनि परीक्षार्थीमाथि आशंका भएमा काउन्सिल तथा काउन्सिलबाट खटाईएका कर्मचारी (Invigilator) बाट आवश्यक जाँच परीक्षण गर्नसक्नेछ र कुनै कमजोरी भेटिएमा परीक्षा दिनबाट बञ्चित   गराइनेछ ।
७.     परीक्षा दिन आउँदा प्रवेश पत्र (Admit Card) बाहेक आफ्नो फोटो सहितको कुनै न कुनै परिचय पत्र साथैमा लिइआउनहुन अनुरोध गरिन्छ । जाँच परीक्षणको क्रममा तपाईको परिचय पत्र काउन्सिल तथा काउन्सिलबाट खटाईएका कर्मचारी वा क्Invigilator ले माग गर्न सक्नेछ ।
८.     परीक्षा केन्द्र निम्नानुसार तोकिएको छ :
        नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, कलेज अफ मेडिसीन
        सानो भय्राङ, भण्डारखाल, काठमाडौ ।


९.     परीक्षा समय विहान ९ः०० बजेदेखि ११ः०० बजेसम्म दुई घण्टा कायम गरिएको छ ।
१०.     परीक्षामा मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक साधनहरू पूर्ण निषेध गरिएको छ । परीक्षामा प्रयोग हुने कलम पनि काउन्सिलबाटै उपलब्ध हुनेछ ।
११.     परीक्षाको नतिजा काउन्सिलको वेबसाइट www.nmc.org.np मार्फत प्रकाशित हुनेछ ।

परीक्षा समिति
नेपाल मेडिकल काउन्सिल


Recognised medical / Dental Institutions

image3

There are many medical institution  in Nepal registered under Nepal Medical Council of two categories  medical and dental ....

[ more+ ]

Download Forms

image1

You can download various forms provided by Nepal Medical Council...

[ more+ ]

Registration

image1

Registration can be of different types as follows....

[ more+ ]

Medical Council Network

image3

Network of Medical Council of South East Asia Region

f1Soft International