नेपाल मेडिकल काउन्सिलको विशेष परीक्षा को लागि आवेदन फाराम खुलेको सम्बन्धी जरुरी सूचना २०७३ पौष २०

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको
विशेष परीक्षा (Special Exmination) को लागि आवेदन फाराम खुलेको सम्बन्धी जरुरी सूचना !
(२०७३ पौष २०)


नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट विशेषज्ञ दर्ता प्रमाणपत्रको लागि लिइने आगामी विशेष परीक्षा (Special Exmination) २०७३ फाल्गुण २१ (4th March, 2017) गते, शनिवार सञ्चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

उक्त परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरूले २०७३ पौष २२ गतेदेखि माघ २२ (6th January- 4th February, 2017) गतेभित्र exam.nmc.org.np मा log in गर्नुभई दिईएको निर्देशन (Instruction) बमोजिम Online Form Submission गर्नहुन अनुरोध गरिन्छ ।

Online बाहेक अन्य कुनै पनि माध्यमबाट परीक्षाको आवेदन फाराम बुझाउन पाइने छैन ।

२०७३ माघ २३–२४ (5th -6th February, 2017)  गते बिलम्ब शुल्क बुझाएर आवेदन गर्न सकिनेछ ।

परीक्षा सम्बन्धी थप बिस्तृत जानकारीका लागि काउन्सिलमा सम्पर्क राख्नुहुन वा काउन्सिलको सूचना पाटी र वेभसाइट www.nmc.org.np मा हेर्नहुन सूचित गरिन्छ ।


Recognised medical / Dental Institutions

image3

There are many medical institution  in Nepal registered under Nepal Medical Council of two categories  medical and dental ....

[ more+ ]

Download Forms

image1

You can download various forms provided by Nepal Medical Council...

[ more+ ]

Registration

image1

Registration can be of different types as follows....

[ more+ ]

Medical Council Network

image3

Network of Medical Council of South East Asia Region

f1Soft International