नेपाल मेडिकल काउन्सिलको
विशेष परीक्षा (Special Exmination) को लागि आवेदन फाराम खुलेको सम्बन्धी जरुरी सूचना !
(२०७३ पौष २०)


नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट विशेषज्ञ दर्ता प्रमाणपत्रको लागि लिइने आगामी विशेष परीक्षा (Special Exmination) २०७३ फाल्गुण २१ (4th March, 2017) गते, शनिवार सञ्चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

उक्त परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरूले २०७३ पौष २२ गतेदेखि माघ २२ (6th January- 4th February, 2017) गतेभित्र exam.nmc.org.np मा log in गर्नुभई दिईएको निर्देशन (Instruction) बमोजिम Online Form Submission गर्नहुन अनुरोध गरिन्छ ।

Online बाहेक अन्य कुनै पनि माध्यमबाट परीक्षाको आवेदन फाराम बुझाउन पाइने छैन ।

२०७३ माघ २३–२४ (5th -6th February, 2017)  गते बिलम्ब शुल्क बुझाएर आवेदन गर्न सकिनेछ ।

परीक्षा सम्बन्धी थप बिस्तृत जानकारीका लागि काउन्सिलमा सम्पर्क राख्नुहुन वा काउन्सिलको सूचना पाटी र वेभसाइट www.nmc.org.np मा हेर्नहुन सूचित गरिन्छ ।


Recognised medical / Dental Institutions

image3

There are many medical institution  in Nepal registered under Nepal Medical Council of two categories  medical and dental ....

[ more+ ]

Download Forms

image1

You can download various forms provided by Nepal Medical Council...

[ more+ ]

Registration

image1

Registration can be of different types as follows....

[ more+ ]

Medical Council Network

image3

Network of Medical Council of South East Asia Region

f1Soft International