नेपाल मेडिकल काउन्सिलको
दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा (Licensing Examination) को
Online Form Submission
सम्बन्धी जानकारी तथा सूचना !


२०७३ साल चैत्र  १२ गते शनिवार (25 March, 2017) हुने नियमित दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा (Licensing Examination) को लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मान्यता प्रदान गरेको मेडिकल/डेण्टल विषयको आधारभूत शैक्षिक कार्यक्रम (एम.बि.बि.एस./बि.डि.एस.) उत्तिर्ण गरी फाराम बुझाउने दिनसम्म कम्तिमा छ (६) महिनाको इन्टर्नसीप पूरा गरेका व्यक्तिहरूबाट रीतपूर्वकको आवेदन मिति २०७३ माघ २५ गतेदेखि आव्हान गरिएको छ । देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूलाई सहजै परीक्षामा सहभागी हुन आ–आफ्नो स्थानबाट सहजै आवेदन गर्नसक्नेगरी परीक्षार्थीहरूको हित अनुकूल अनलाईन फाराम भर्ने र बुझाउने (Online Form Submission) व्यवस्था यसभन्दा अघिल्लो परीक्षादेखि नै व्यवस्था गरिएको र यसपटक  पनि अनलाईन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना मिति २०७३ माघ २५ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा हेर्नहुन अनुरोध गरिन्छ ।

परीक्षामा परीक्षार्थीहरूले निम्नानुसारका कागजातहरुको प्रतिलिपि आवेदन फाराम भर्दा exam.nmc.org.np मा Log in गरी दिईएको निर्देशन तथा प्रकृया अनुसार Scan गरी upload गर्नुपर्नेछ –
(क)   कबुलियतनामा फाराम exam.nmc.org.np मा राखिएको हुँदा download गरी प्रिन्ट गरी पूर्ण रूपमा भरेर upload गर्नुपर्नेछ ।
(ख)   नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ।
(ग)    एस. एल. सी. देखि माथि आपूmले अध्ययन गरेका शैक्षिक योग्यता तथा मेडिकल वा डेण्टल डिग्री (M.B.B.S./B.D.S) वा सो सरहका उपाधिका प्रमाणपत्र तथा लब्धाङ्क पत्रहरू ।
(घ)    नेपालबाट इन्टर्नसीप गर्नेहरूको हकमा यस काउन्सिलबाट प्राप्त गरेको परीक्षण दर्ता प्रमाणपत्र ।  
(ङ)   कम्तिमा ६ महिना इन्टर्नसीप पूरा गरेको प्रमाणपत्र
(च)    पासपोर्ट साइजको हालसालैको फोटो स्थानको आवश्यकतानुसार
(छ)    विदेशबाट अध्ययन गरेर आउनेहरुको हकमा Eligibility certificate को प्रतिलिपि ।
 
परीक्षार्थीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू :
२. आवेदन फाराम अनलाईन सेवा मार्फत मात्रै बुझाउन सकिने हुँदा पेश गर्नुपर्ने सबै कागजातहरु अनिवार्य upload नहुन्जेल आवेदन फाराम स्वीकृत (Accept) हुँदैन । त्यसैले पूर्ण रूपमा Complete Document पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू पेश गर्नहुन अनुरोध गरिन्छ । अन्यथा आवेदन फाराम स्वीकृत हुनेछैन ।
   आवेदन फाराम पूर्ण नभएका आवेदकहरुलाई काउन्सिलबाट फोन तथा ईमेल मार्फत पूर्ण रूपमा फाराभ भरि पेश गर्न जानकारी गराउनका लागि सूचित गर्दा सम्पर्कमा नआएमा वा response नभएमा त्यस्तो आवेदन अस्वीकृत हुनेछ र स्वयं आवेदक परीक्षार्थी नै यसप्रति जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।  
३. Eligibility Certificate नलिई अध्ययन गरेर आउने परीक्षार्थीहरुले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सम्पर्क राखी प्रकृया बमोजिम Eligibility Certificate लिएर मात्रै आवेदन गर्नुपर्नेछ । Eligibility Certificate बिना परीक्षामा सहभागी हुनपाइनेछैन ।
४. परीक्षामा सहभागी हुनका लागि कम्तिमा ६ महिनाको इन्टर्नसीप पूरा गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । ६ महिना पूरा नभएका प्रमाणपत्र पेश गरी आवेदन गर्ने परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षामा सहभागी गराइने छैन ।
५. दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा दस्तुर अनलाइन फाराम भर्ने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा अनलाइन सेवा eSewa मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । भुक्तानी भैसकेपछि आवेदन फाराम भर्ने चरण पूरा हुनेछ । तत्पश्चात काउन्सिलले आवेदन फाराम Verification गरी स्वीकृत भएपछि मात्रै परीक्षाको प्रवेश पत्र (Admit Card) प्रिन्ट गर्नका लागिLog in Page (exam.nmc.org.np) मा जानुपर्नेछ । आवेदन फाराम स्वीकृत भएको जानकारी आवेदक परीक्षार्थीलाई ईमेल मार्फत हुनेछ
६. २०७३ माघ २५ देखि फाल्गुण २५ गतेसम्म नियमित आवेदनका लागि तोकिएको परीक्षा शुल्क रू. २,५००/– (दुइहजार पाँचसय) तिरी अनलाईन आवेदन फाराम बुझाईसक्नुपर्नेछ । फाल्गुण २६ र २७ गते बिलम्ब शुल्क थप रू. १,०००/– (एकहजार) समेत गरी ३,५००/– (तीन हजार पाँचसय) बुझाई अनलाईन आवेदन  गर्नसकिनेछ ।
७. परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षाको समय तथा थप जानकारीहरू क्रमशः अर्को सूचना प्रकाशित गरि जानकारी गराइनेछ । समय–समयका काउन्सिलको सूचना पार्टी, वेबसाईट हेर्नहुन जानकारी गराइन्छ ।


Recognised medical / Dental Institutions

image3

There are many medical institution  in Nepal registered under Nepal Medical Council of two categories  medical and dental ....

[ more+ ]

Download Forms

image1

You can download various forms provided by Nepal Medical Council...

[ more+ ]

Registration

image1

Registration can be of different types as follows....

[ more+ ]

Medical Council Network

image3

Network of Medical Council of South East Asia Region

f1Soft International