नेपाल मेडिकल काउन्सिलको
अत्यन्त जरूरी सूचना !
(२०७३/०६/२१)विगतका शैक्षिक सत्रहरूमा झैं यस शैक्षिक सत्र २०७३/७४ को लागि विभिन्न मेडिकल/डेण्टल कलेजमा एम.बि.बि.एस./बि.डि.एस. कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नाका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विद्यार्थी भर्ना सीट संख्या निर्धारण गर्ने क्रममा रहेको अवस्थामा सीट संख्या निर्धारण सम्बन्धी निर्णय गरी जानकारी नगराएसम्म विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया नगर्न तथा नगराउनुहुन सम्बन्धित सबै प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय तथा त्यस अन्तर्गत अनुबन्धित मेडिकल÷डेण्टल कलेजहरूलाई सूचित गरिन्छ । 

नेपाल मेडिकल काउन्सिल
बाँसबारी, काठमाडौ 


Recognised medical / Dental Institutions

image3

There are many medical institution  in Nepal registered under Nepal Medical Council of two categories  medical and dental ....

[ more+ ]

Download Forms

image1

You can download various forms provided by Nepal Medical Council...

[ more+ ]

Registration

image1

Registration can be of different types as follows....

[ more+ ]

Medical Council Network

image3

Network of Medical Council of South East Asia Region

f1Soft International